سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلمات زهرا 93/11/6

به نام خدا

سلام

زهرا تقریبا تو 11 ماهگی اولین کلمه رو ادا می کرد. یه چیزی شبیه اعظم رو می گفت. یعنی یادمه روز عیدغدیر که 21مهر بود و رفتیم قم چند وقت بود که اسم منو می گفت البته یه چیزی شبیه به اعظم مثل ادم. حالا چرا از این کلمه شروع کرده بود نمی دونم جالب اینکه خیلی هم تکرار می کرد. تو کوچه و خیابون حتی تو خواب هم می گفت. بعد بابا و مامان رو گفت. نه رو خیلی خوب ادا می کنه یعنی هر چیزی رو که نخواد و میلش نباشه قشنگ سر رو تکون میده و می گه نه. به قول بقیه نه خیلی خوبی میگه. بعضی کلمات هستن که وقتی بش میگیم تکزار می کنه. ولی خودش استفاده نمی کنه. آب رو خیلی خوب میگه و جدیدا الله اکبر هم می گه یعنی می گه ال ابر و بیشتر ابر رو میگه موقع اذان و نماز خوندن.

به نظر من چون یچه های امروزی مامان همیشه دم دستشونه و با اشاره مامان هر کاری بخوان براشون انجام میده خیلی برا صحبت کردن زحمت نمی کشن.

زهرا  خیلی دوست داره صحبت کنه ولی خوب این قدر پیشرفت کرده. امیدوارم زودتر کلمات بیشتری رو بگه.مطلب بعدی : نماز زهرا        مطلب قبلی : ماست مالی به سبک زهرا